Revheim Gravferdshjelp

Gravferder og bisettelser på Osterøy og omegn

Revheim Gravferdshjelp hjelper deg med gravferder og bisettelser på Osterøy og nabokommunane. Me ordner òg med transport, blomar, musikk/sanger og dødsannonser. Vårt ynskje er å kunne være til god hjelp i forbindelse med ein bortgang, saman finner me løysinger som vert både personlige og verdige.

Våre tjenester

Når du ringer

Syning

Samtale

Seremonien