Tjenester

Når du ringer

Når de tar kontakt med oss vil me spørje etter; fødselsnummer, dødsdato, tilhøyrande kyrkje eller livssynsseremoni. Opplysningane trenger me for å melde inn dødsfallet til kyrkjekontoret. Dei finner dag for gravferda/bisettelsen, prest og organist.

Syning/båreandakt

Er det ynskje om å sjå den avdøde eller holde ei båreandakt/syning, hjelper me til med det.
Nokon synes det er fint å få være med å svøype og legge kistelokket på. Me legger til rette for det, og er i nærheten om det er spørsmål rundt dette.

Samtale

Me avtaler samtale når tid for gravferd er klart, før om ønskelig. I ein samtale hjelper me til med å fylle ut skjema for «Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon». Skjemaet vert brukt til å få inn opplysninger om avdøde, den som sørger for gravferda, om de ynskjer gravferd eller bisettelse og om graven.

Saman lager me annonsa til aviser, hjelper til med å sette saman eit program til seremonien og å finne blomar

Før samtalen kan det være greit å ha tenkt igjennom nokon praktiske spørsmål.

  • I forbindelse med utfylling av skjema trenger me opplysninger som; avdødes fødselsnummer, skal det være begravelse eller kremasjon og om grava. Skal den avdøde opp i ei eksisterende grav trenger me opplysninger om siste gravlagte.
  • Ein kan også tenke på kva som skal stå i dødsannonsa.
  • I programmet til seremonien kan ein tenke på hvilke salmer ein ynskjer og om det skal være song/musikkinnslag.

Me kjem gjerne heim til dykk for samtale.
Det er ikkje alltid ein har klare tanker rundt dette, eller har fått tid før samtalen. Me hjelper med å få til eit fint program. Me fyller òg ut skjema «Melding om dødsfall» til Tingretten.

Seremonien

Når dagen kjem for gravferd/bisettelse, er me på plass i god tid før seremonien starter. Me pyntar og lager kyrkja/lokala klar til seremonien og er behjelpelig før, under og etter om det skulle være noko.

Blomar

Me samarbeider med Litland Gartneri, som lager og leverer blomar til seremonier.

Ved bestilling av blomer til seremoni:
56 39 30 57 / litland@hageland.no
Hageland Litland – et hyggelig hagesenter på Lonevåg i Hordaland

Korona

Me får retningslinjer frå kyrkjekontoret. Me holder oss oppdatert på kva tiltak som gjeldene og går gjennom desse med dykk før seremonien.

Det varierer frå kyrkje til kyrkje kor mange som kan være til stades under seremonien. Alle som kjem vert registrert med navn og telefonnummer, listene vert lagret i 10 dager, desse vert kun brukt til sporing ved eit evt smitteutbrudd.
Det er plassert ut hånddesinfeksjon i kyrkjene.